skip to Main Content

Gjennomføring av rekruttering, vi planlegger følgende sentrale skritt i prosessen:

  • Primær konsultasjon med kunde;
  • Opprettelse og publisering av en jobbannonse;
  • Opprettelse av hovedliste over kandidater;
  • Intervju med kandidater;
  • Kontroll av anbefalinger;
  • Opprettelse av endelig kandidatliste.

En eksepsjonell funksjon ved Rekrutteringstjenester LT er hurtighet og effektivitet, og vi kan velge et stort antall ansatte.

Valg av spesialister. Under valg av spesialister bruker vi de mest hensiktsmessige vurderingsmetodene som tillater å finne kandidatens kompetanse, personlige kvaliteter og motivasjon. Vi benytter oss av kandidatevalueringsverktøy, for eksempel psykologiske tester og andre psykrometriske målinger.

Valg av annet personell. Vi benytter vår database og andre verifiserte søkemotorer for utvelgelse av kvalifisert og ukvalifisert personell. Vi legger stor vekt på kandidatens motivasjon og personlige egenskaper for å sikre langsiktig verdi for våre kunder.

Rekrutteringstjenester LT – Bemannings-løsningenes selskap. Gjennom et nært samarbeid med våre kunder finner vi de beste løsningene og gir tjenester innen menneskelige ressurser (HR).