skip to Main Content

BEMANNING I NORGE

UAB Recruitment Services LT – et vellykket driftsselskap for rekruttering og midlertidig ansettelse. Aktiviteten i selskapet – søker etter ansatte og spesialister, utvalgte og midlertidig ansettelse (ansettelsesleie) på kort sikt eller lang sikt (for en definert periode) i ulike bedrifter og fabrikker i Norge.

Menneskelige ressurser (HR) er en av hovedbetingelsene for å oppnå gode resultater. Derfor tilbyr vi våre kunder en mulighet til å bruke våre tjenester og rekruttere kun kompetente og motiverte ansatte. Vårt mål er å velge de mest hensiktsmessige personer for de jobbene som tilbys.

Vi har en stor database av kandidater, som kan utføre forskjellige oppgaver. Alle ansatte er informert om de innledende spørsmålene om arbeid og brannsikkerhet, gjennomført helsekontroll, og kan begynne å arbeide i nær fremtid.   Vi benytter ikke-kvalifiserte, kvalifiserte medarbeidere og spesialister innen ulike felt.

UAB Rekrutteringstjenester LT er registrert i  Brønnøysundregistrene og Arbeidstilsynet. Organisasjonsnummer 818 986 742. Skatt for ansatte som jobber i Norge, betales i Norge.